OBJEVTE VŠECHNY VÝHODY NOVÉ TECHNOLOGIE HYBRIDNÍ IZOLACE

Na cestě k vysoce efektivním budovám nyní radikálně mění směr nové IPN-QuadCore izolační jádro.

Systém izolačních panelů se mění od samého základu: unikátní hybridní jádro přináší spoustu výhod v tepelně-izolačních vlastnostech, požární odolnosti, životnosti a udržitelnosti.

Vydejte se na cestu s IPN-QuadCore

20% ZLEPŠENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH VLASTNOSTÍ


Energeticky nulové budovy již nejsou vzdáleným snem na obzoru.

Zásadní změny při návrhu energeticky efektivních budov jsou zde právě nyní: moderní systémy, jako například IPN-QuadCore posouvají možnosti úspor energie na samou hranici technických možností.

Výsledkem je hodnota součinitele tepelné vodivosti (včetně vlivu stárnutí), a to neuvěřitelných 18mW/m.K. Absolutně bezkonkurenční hodnota v segmentu tepelných izolací.

40 LET KLIDNÉHO SPANÍNa dnešní budovy jsou kladeny vysoké nároky, přičemž nestačí jenom splnit platné normy a vyhlášky, ale i vysoké očekávání uživatelů budov.  Budovy musí být úsporné, spolehlivé, praktické a udržitelné. Kromě toho musí zajistit uživatelům komfort a bezpečnost.

Život každé budovy je během na dlouhou trať, proto IPN-QuadCore pomáhá zajistit výše uvedené požadavky nejen v okamžiku výstavby, ale i budoucích letech dlouhého provozu. Ať už se vývoj prostředí bude ubírat kterýmkoliv směrem, garantujeme, že tepelně-izolační vlastnosti budou stále stejné po dobu minimálně 40 let.

JEŠTĚ BEZPEČNĚJŠÍ MÍSTO PRO PRÁCI I BYDLENÍ

Jejím primárním účelem je obvykle poskytnout pohodlí a úkryt před přírodními živly, ale Vaše budova musí nabídnout i ochranu před mnohem větším nebezpečím. A to je důvod, proč izolační systém přinášející o 20% lepší izolační vlastnosti zároveň zajišťuje protipožární ochranu na mimořádné úrovni.

Splňuje nejvyšší standardy

IPN-QuadCore je nezávislými zkušebnami a institucemi testován a certifikován, aby splnil ty nejpřísnější požadavky:
■ Certifikace pojišťovnou FM Global
■ Certifikace pojišťovnou LPCB

CESTA K ENERGETICKY NULOVÝM BUDOVÁM

V Kingspanu jsme přesvědčeni, že rozvoj stavebnictví nikdy nesmí být na úkor životního prostředí.

IPN-QuadCore přejímá tento princip na nové úrovni. Díky absenci freonů a dalších nebezpečných látek zaručují naše panely nulový potenciál poškození ozónové vrstvy (zero ODP).

NÁŠ TÝM NA CESTĚ
SPOLEČNĚ S VÁMI

Nejmodernější technologie ukrytá v hybridním IPN-QuadCore jádře je pouze jednou z mnoha částí komplexního systému opláštění Kingspan.

Stejně tak důležitá je i odbornost a zkušenosti našich technických konzultantů, jejichž znalosti jsou velkým přínosem pro každý projekt.

Kontaktujte nás, chcete-li se více dozvědět
o IPN-QUADCORE